Xây dựng niềm tin

Phát triển tính độc lập, sáng tạo và phát huy tố chất của mỗi trẻ: Lấy học sinh làm trung tâm với lộ trình học rõ ràng bao gồm các chủ đề cụ thể, tích hợp các ưu điểm trong hệ thống giáo dục Anh Quốc và Việt Nam

Biểu hiện sáng tạo

Phát triển tính độc lập, sáng tạo và phát huy tố chất của mỗi trẻ: Lấy học sinh làm trung tâm với lộ trình học rõ ràng bao gồm các chủ đề cụ thể, tích hợp các ưu điểm trong hệ thống giáo dục Anh Quốc và Việt Nam

Rèn luyện thể thao

Phát triển tính độc lập, sáng tạo và phát huy tố chất của mỗi trẻ: Lấy học sinh làm trung tâm với lộ trình học rõ ràng bao gồm các chủ đề cụ thể, tích hợp các ưu điểm trong hệ thống giáo dục Anh Quốc và Việt Nam

Học tập tương tác

Phát triển tính độc lập, sáng tạo và phát huy tố chất của mỗi trẻ: Lấy học sinh làm trung tâm với lộ trình học rõ ràng bao gồm các chủ đề cụ thể, tích hợp các ưu điểm trong hệ thống giáo dục Anh Quốc và Việt Nam

Giới thiệu về trường

Trường Mầm non Họa Mi - Ba Đình được thành lập năm 1989, trường đóng trên địa bàn khu dân cư phường Thành Công - Ba Đình - Hà Nội, rất thuận tiện cho phụ huynh đưa đón con. Trường có 1 điểm trường và được công nhận trường MN đạt chuẩn Quốc gia mức độ I tháng 12 năm 2014. Tháng 11 năm 2015 trường đón kiểm định chất lượng và đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 3. Tháng 11 năm 2019 trường đón kiểm định chất lượng lần 2 và đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 2, chuẩn Quốc gia mức độ 1. Xem thêm >>

Cảm nhận của CMHS về nhà trường